Skip to main content

Table 11 The CORE-OM items in English and Norwegian translation, sorted after domain and sub-domains, and with item number

From: The factor structure and psychometric properties of the Clinical Outcomes in Routine Evaluation – Outcome Measure (CORE-OM) in Norwegian clinical and non-clinical samples

Domain Item English original Norwegian translation
   Over the last week… I løpet av den siste uken…
W 41 I have felt OK about myself Har jeg følt meg fornøyd med meg selv
W 14 I have felt like crying Har jeg hatt lyst til å gråte
W 17 I have felt overwhelmed by my problems Har jeg følt meg overveldet av mine problemer
W 311 I have felt optimistic about my future Har jeg følt meg optimistisk med tanke på framtiden
P-anxiety 2 I have felt tense, anxious or nervous Har jeg følt meg anspent, engstelig eller nervøs
P-anxiety 11 Tension and anxiety have prevented me doing important things Har anspenthet og angst hindret meg i å gjøre viktige ting
P-anxiety 15 I have felt panic or terror Har jeg følt redsel eller panikk
P-anxiety 20 My problems have been impossible to put to one side Har det vært umulig å legge bort problemene mine
P-depressed 5 I have felt totally lacking in energy and enthusiasm Har jeg følt meg helt uten energi og entusiasme
P-depressed 23 I have felt despairing or hopeless Har jeg følt meg fortvilet eller uten håp
P-depressed 27 I have felt unhappy Har jeg følt meg ulykkelig
P-depressed 30 I have thought I am to blame for my problems and difficulties Har jeg tenkt at mine problemer eller vanskeligheter var min egen skyld
P-physical 8 I have been troubled by aches, pains or other physical problems Har jeg vært plaget av verk, smerter eller andre fysiske plager
P-physical 18 I have had difficulty getting to sleep or staying asleep Har jeg hatt problemer med å sovne eller har våknet fort igjen
P-trauma 13 I have been disturbed by unwanted thoughts or feelings Har jeg vært plaget av uønskede tanker eller følelser
P-trauma 28 Unwanted images or memories have been distressing me Har uønskede bilder eller minner plaget meg
F-general 71 I have felt able to cope when things go wrong Har jeg følt meg i stand til å takle det når noe har gått galt
F-general 121 I have been happy with the things I have done Har jeg vært fornøyd med det jeg har gjort
F-general 211 I have been able to do most things I needed to Har jeg klart å gjøre det meste av det jeg hadde behov for å gjøre
F-general 321 I have achieved the things I wanted to Har jeg fått til det jeg ville
F-close 1 I have felt terribly alone and isolated Har jeg følt meg forferdelig alene og isolert
F-close 31 I have felt I have someone to turn to for support when needed Har jeg følt at jeg hadde noen å støtte meg til når jeg trengte det
F-close 191 I have felt warmth and affection for someone Har jeg følt varme og hengivenhet overfor noen
F-close 26 I have thought I have no friends Har jeg tenkt at jeg ikke hadde noen venner
F-social 10 Talking to people has felt too much for me Har det å snakke med folk vært for mye for meg
F-social 25 I have felt criticised by other people Har jeg følt meg kritisert av andre
F-social 29 I have been irritable when with other people Har jeg vært irritabel mot andre mennesker
F-social 33 I have felt humiliated or shamed by other people Har jeg følt at andre har ydmyket meg eller gjort meg skamfull
R-self 9 I have thought of hurting myself Har jeg tenkt på å skade meg selv.
R-self 34 I have hurt myself physically or taken dangerous risks with my health Har jeg skadet meg selv fysisk eller tatt farlige sjanser med min egen helse
R-suicidal 16 I made plans to end my life Har jeg lagt planer for å gjøre slutt på livet mitt
R-suicidal 24 I have thought it would be better if I were dead Har jeg tenkt det ville vært bedre om jeg var død
R-others 6 I have been physically violent to others Har jeg vært fysisk voldelig mot andre
R-others 22 I have threatened or intimidated another person Har jeg truet eller skremt et annet menneske
  1. W= Well-being; P= Symptoms/ Problems; F= Functioning; R= Risk; 1 Reversed scoring.