Skip to main content

Table 4 The relation between scientific collaboration and papers

From: Analysis of scientific collaboration in Chinese psychiatry research

Collaboration Regions Production
Ranks Ties Papers Ranks
1 27 Beijing(BJ) 1214 6
2 21 Shanghai(SH) 2154 1
3 17 Guangdong(GD) 1495 4
4 16 Jiangsu(JS) 1688 3
5 13 Hunan(HN) 584 8
6 12 Hebei(HE) 303 15
7 11 Shandong(SD) 1754 2
8 10 Sichuan(SC) 555 9
9 9 Henan(HA) 1248 5
10 8 Yunnan(YN) 368 12
11 8 Shaanxi(SN) 284 16
12 8 Jiangxi(JX) 140 22
13 7 Zhejiang(ZJ) 620 7
14 7 Tianjing(TJ) 360 13
15 6 Chongqing(CQ) 270 17
16 5 Liaoning(LN) 305 14
17 5 Jilin(JL) 77 24
18 4 Hubei(HB) 529 10
19 4 Heilongjiang(HJ) 177 21
20 4 Shanxi(SX) 76 25
21 3 Anhui(AH) 369 11
22 3 Guangxi(GX) 267 18
23 3 Xinjiang(XJ) 107 23
24 3 Hainan(HI) 21 29
25 2 Fujian(FJ) 245 19
26 2 Ningxia(NX) 54 26
27 2 Guizhou(GZ) 53 27
28 2 Neimenggu(NM) 42 28
29 2 HongKong(HK) 10 31
30 1 Gansu(GS) 237 20
31 1 Qinghai(QH) 21 30